Beste lezer(s).

Sinds het schooljaar 2012 - 2013 volg ik de studie Master of Leadership in Education aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven. De opleiding kent twee pijlers:

- Het uitvoeren van een kwalitatief onderzoek binnen de organisatie
- Excellent leiderschap in een lerende organisatie


De twee pijlers vormen het uitgangspunt voor leuke, leerzame modules binnen een fijne groep collega-studenten, veel leeswerk, studieopdrachten en de 'vorming van jezelf (en je school / organisatie)'.

Regelmatig zal ik de website in het algemeen en deze portaal in het bijzonder van nieuws, nieuwe links, studieopdrachten, interessante literatuur voorzien.
De website van mijzelf / over mijzelf is de portal waarbinnen de voortgang van de studie,  de (deel)realisatie van de opdrachten, interessante leeszaken gestalte gaan krijgen.

De MLE opleiding in Eindhoven kent 6 modules, elk verbonden met een eindopdracht en diverse opdrachten die de eindfase vervullen.

De modules:


De diverse tips, uittreksels, gerealiseerde opdrachten zal ik onderbrengen onder de zes modules van deze pagina.Lezen? Graag! Downloaden en benutten voor het eigen gebruik of de eigen organisatie?
Dat mag natuurlijk ook.
 
    Veel ingrediënten leiden tot een gerecht, zo voelt de MLE ook.

 

LEERLIJN DE ORGANISATIE INRICHTEN
Eindwerkstuk: Klik op deze link voor mijn eindwerkstuk van deze leerlijn

Formatieve bijlagen (een selectie):

De cultuur van onze organisatie werd doorgelicht met het OCAI-model. Klik hier voor de reflectie.

Ook de waardering van medezeggenschap werd onderzocht naar aanleiding van een enquête. Het resultaat.


Literatuur:
Klik hier voor een samenvatting van het boek "Leiding geven aan professionals, niet doen!" van Matthieu Weggeman in Word. En hier voor een pdf. van een uittreksel van dit boek.


LEERLIJN ONDERZOEK
Klik hier voor een samenvatting van het Basisboek over Kwalitatief Onderzoek van Baada, De Goede en Teunissen in Word. Een uittreksel in pdf. vind je hier.

Het vermelden van bronnen is aan regels gebonden. Die tref je aan in de APA reader, die je hier vindt.


Leerlijn 5 startte met een posterpresentatie van de prille fase van ons onderzoek. Checken?
In het kader van het onderzoek hebben we al een aantal stappen besproken. Klik voor mijn onderzoeksvoorstel.

Bij het onderzoek heb ik gebruik gemaakt van het DINAMO for Change-model van dr.Erwin Metselaar. Een powerpoint over dit model tref je hier aan.  Descriptive statistics van het model? Kijk gerust.

Een uitnodiging voor de respondenten van mijn onderzoek? Die tref je hier aan. Een respondentenlijst (alleen te gebruiken met toestemming van de auteur)? Even klikken.

Leerlijn 5 eindigt met een onderzoeksartikel en een presentatie van je onderzoek. Het artikel vind je op deze link.

Statistieken, grafieken, tabellen van mijn onderzoek bekijken? Leuk!
Ruwe scores ten dienste van en betrouwbaarheidsmetingen in SPSS tref je respectievelijk in deze en de volgende link aan.


LEERLIJN PERSOONLIJK LEIDERSCHAP
Klik hier voor het Persoonlijk Ontwikkelingsplan 2009 (met een kleine update van enkele persoonlijke gegevens in 2012).

Klik voor de Quinnrollen meting van mijn collega Eva, mijn collega Fons, mijn collega's in de kleuterbouw Linda en Linda (niet dezelfde personen), dank je collega's.
Met mijn studiegenoten / collega's Roy en Lizette hebben we verschillen in de zelftest en de collega-test van de Quinnrollen besproken en gekeken / geluisterd naar de eigen reflectie, een verkorte weergave hiervan vind je hier.


Veel indruk maakte het filmpje van Simon Sinek op TED: http://www.ted.com/talks/simon_sinek_how_great_leaders_inspire_action.html

Eindwerkstuk:  Klik hier voor mijn persoonlijk statuut.

Bij de eindpresentatie van de MLE maak ik gebruik van filmfragmenten, die in een soort videoclip zijn verweven. Klink op 1-2-3-4-5 voor het bekijken van de filmpjes.


LEERLIJN RICHTING GEVEN AAN DE SCHOOL


Eindwerkstuk:
In deze leerlijn hebben we de richting van de school, de koers van de school moeten schetsen aan de hand van de nieuwste onderwijskundige, politieke en lokale ontwikkelingen.
Klik op mijn eindwerkstuk van deze module.


Formatieve bijlagen (een selectie):

Bij één van de onderdelen werd gebruik gemaakt van een screeningslijst. Klik hier, hier , hier en hier, om de gemiddelde scores van De Bukehof in te zien.

LEERLIJN LEIDING GEVEN AAN HET ONDERWIJSPROGRAMMA


Eindwerkstuk:
In deze leerlijn hebben we de de focus gelegd op het leiding geven aan veranderingen, aan
leerprocessen van de organisatie. In de colleges van Wim Folker en Jan Uitdehaag kwamen de veranderende rol van de onderwijskundig leider, het TwynstraGudde- programma - en projectmanagement en de verandercyclus (PDSA) aan bod.
Klik op mijn eindwerkstuk van deze module. het eindwerkstuk bestaat uit een geschreven artikel over onderwijskundig leiderschap (aan de hand van vier gekozen artikelen), een projectie van een scheepsramp (de Vasa in 1628) in het kader van het project - en programma-management en een beschouwing van enkele veranderonderwerpen van de eigen organisatie.


Formatieve bijlagen (een selectie):

Bij het eindwerkstuk en de colleges van deze leerlijn hebben we gebruik gemaakt van de vragenlijst van de Lerende Organisatie van Jan Jutten. De schoolresultaten van de vragenlijst tref je hier aan.

LEERLIJN MENSEN ONTWIKKELEN
Eindwerkstuk: Klik hier voor mijn eindwerkstuk van deze leerlijn