Manfred Werger
Hallo, op deze pagina staan enkele gegevens over mijzelf:
Burgerlijke staat: gehuwd met Corina van Nijnatten, drie kinderen: Debra (15 jaar ), David (17 jaar ) en  Benjamin (8 jaar)
Nationaliteit: Nederlandse
Leeftijd: 50 jaar
Geboorteplaats: Roosendaal
 

Opleidingen:

1983
Atheneum Thomas More College, te Oudenbosch                                           
(Nederlands, Frans, Duits, Engels, Latijn, geschiedenis, economie en recht (1))

1984 Propedeuse Nederlands Recht, Katholieke Universiteit Tilburg

1988 Getuigschrift Leerkracht Basisonderwijs , PABO , Oudenbosch

1988  Bekwaamheid Catechetiek Basisonderwijs, PABO, Oudenbosch

 
Selectieve diplomering / cursussen:
 
1989 Activiteitencoördinator Computers in de school (diplomering in 1990)

1991 Medezeggenschap in het onderwijs (tweejarige cursus)

1994 Zelfstandig werken (tweejarige teamcursus)

1998 De lerende organisatie (tweejarige teamcursus)

1999 Strategisch management in non-profit organisaties

2004 Leiding geven aan een lerende school (Peter Senge ) (module)

2006  Registeropleiding Schoolleider Primair Onderwijs (tweejarige opleiding
bij Imago, Breda) (diplomering in 2007 en jaarlijkse  RDO-registratie)

2006 Adaptief onderwijs in een lerende organisatie (tweejarige teamcursus bij
 Edux, Roosendaal )

2007 Stagecoach Primair Onderwijs (diplomering in 2009)

2009 Techniek en Wetenschap coach (VTB) (diplomering in 2010)

2010 Teamleren: Groepsoverzichten, groepsplannen in het opbrengstgericht taalonderwijs (met medewerking van o.a. Edux, Breda)

2012 MEL (Master Educational Leadership) / MLE (Master of Leadership in Education) Fontys Eindhoven

2013 Werken met Basisonline : Intranet in de school

2014 DINAMO for Change-manager: Werken met het DINAMO -onderzoeksmodel (tevens werd ik licentiehouder van het onderzoeksmodel)


Werkervaring:

1988 – 2001: Leerkracht groep 7  - 8 en bovenbouwcoördinator aan de openbare basisschool De Linde, Oud Gastel    
                                                                               
2001 – 2002 : Leerkracht groep 7 – 8  / adjunct –directeur aan basisschool De Steiger  te Stampersgat

2002 – 2006 : Directeur / leerkracht aan basisschool De Steiger te Stampersgat

2006 - 2007 : Directeur basisschool De Steiger Stampersgat  en Basisschool De Bukehof te Oudenbosch

2006 – heden : Directeur basisschool De Bukehof, Oudenbosch

2012 – heden : Sublector Lectoraat LEERkracht Pabo Avans Breda

2013- heden : Assessor en examinator Praktijk PABO In Holland Domein Onderwijs en Innovatie

 
 

Werkgroepen en commissies:

Binnen het BDO, het Borgesius– Directeuren – Overleg (voorheen ’t Barlake – Directeuren - Overleg) , heb ik zitting in de volgende commissies ’strategische beleidsvorming ‘:
  • Werkgroep Cultuur ‘t Barlake
  • Werkgroep Onderwijs en Innovatie ’t Barlake / Borgesius Stichting
  • Werkgroep IPB ’t Barlake / Borgesius Stichting
  • Werkgroep Identiteit  ’t Barlake / Borgesius Stichting
  • Werkgroep Stagebeleid Borgesius Stichting
  • Wrkgroep Opleiden in de School Borgesius Stichting
  • Werkgroep Kwaliteitszorg Borgesius Stichting
  • Werkgroep Techniek en Wetenschap Borgesius Stichting


Gerealiseerde onderwijskundige zaken:

- Gesprekscyclus en functiehuis ’t Barlake

 -ICT beleidsplan scholen ’t Barlake

- Model Bekwaamheidsdossier scholen ’t Barlake

- Cultureel Beleidsplan scholen ’t Barlake

- Handboek Protocollen voor ouders / Handboek Protocollen voor leerkrachten

- Communicatieplan voor de scholen van ‘t Barlake

- Bovenschoolse Schoolgids ( Voorheen ‘Zwart / Wit’)

-Strategisch beleidsdocument Schoolplan voor de scholen van ’t Barlake

- Personeelsbeleidsplan voor de scholen van ’t Barlake

- Pedagogisch Raamplan Dagarrangement in het onderwijs voor de scholen van ’t Barlake / Borgesius Stichting in Oudenbosch

- Beleidsplan Overdracht Gegevens Voorschoolse Voorzieningen – Basisscholen voor de scholen van ’t Barlake / Borgesius Stichting in Oudenbosch

- Schoolinterne Kwaliteitskaart, waarin de compilatie van het klasmanagement en de  de leerkrachtcompetenties voor de school afzonderlijk en op Bestuurs – en Inspectieniveau zichtbaar zijn. Deze kwaliteitskaart wordt op momenteel drie scholen van de Borgesius Stichting (als pilot) gebruikt.

- Een schoolplan voor Verbreding Techniek en Wetenschap in het basisonderwijs.
 
 
Vrijwilligerswerk
Voorzitterschap InterParochiële Vereniging Regio Oudenbosch, een samenwerkingsbestuur van  zeven  parochies op weg naar een maximale samenwerking met een nieuw beleidsplan (2008 - 2013)

Lid Culturele Raad Oudenbosch /  Overlegplatform Culturele Marktplaats Halderberge (2006 – heden)

Lid Overlegplatform Creatief en Sportief Nablijven / Verlengde Schooldag  Gemeente Halderberge (2006 – heden)

Koppelvoorzitter VVE Koppel Oudenbosch (2010 – heden)

 Lid Overlegplatform Werkgroep Tune Techniek / Platform VTB, een samenwerkingsverband met vertegenwoordigers van scholen uit het Primair en Voortgezet Onderwijs, de Avans / Fontys Hogeschool en bedrijven .Een voortgezet techniek- en wetenschapsplan dient in 2014 gerealiseerd te zijn.    
                     
In de parochies van Stampersgat en Oud Gastel ben ik actief als (reserve)lector zaterdag- en zondagvieringen. (1981 – 2011)

Secretaris Algemeen Comité Stampersgat(2008 – 2013)

Lid werkgroep ‘kind en geloof’ , parochie  Oud Gastel /Stampersgat (1988 – 2011)

Lid van verdienste tennisvereniging ’t Kèperke, Oud Gastel (1994 –heden)

Lid jubileumcommissie tennisvereniging ’t Kèperke, Oud Gastel (2005 – 2006)

Eindredacteur tennismagazine ‘ Over ’t Net ‘ (2004 – 2010)

Verder ben ik BHV- en VAS-gecertificeerd.