Op deze rubriek treft u links aan over mijzelf, de organisatie waarvoor ik werk en enkele links over mijn hobby's en de zaken waarmee ik mij in mijn vrije tijd bezighoud:


De school en zijn organisatie:

 

www.borgesiusstichting.nlwww.bukehof.nl

 
Fontys / MLE:
 

www.fontys.nl

 
  

Muziek:                           
             
  www.devrn.nl


www.just7.nl   

www.noshoes.nl


 

Spare time:

www.ipv-oudenbosch.nl

Het IPV Oudenbosch e.o. is een samenwerkingsverband van 7 parochies in de regio West-Brabant. Op basis van het centraal beleidsplan van het Bisdom Breda gaan de parochies in 2013 over in één gezamenlijke parochie, met een eigen besuursvorm. Onder de nieuwe parochie vallen drie kerncommissies die ook in de periode december 2012 - juli 2013 worden gevormd. Het IPV bereidt dit nieuwe beleid al menig jaren voor, er wordt intensief gewerkt aan een parochieplan. Tot de komst van de nieuwe parochie was ik voorzitter van het IPV. 


 


www.keperke.nl


www.stampersgat.com

Het Algemeen Comité Stampersgat staat mede garant voor de organisatie van de jaarlijkse komst van Sinterklaas, de vieringen van de 29e en de 30e april en de herdenking van de gevallenen in de oorlogen op 4 mei. Tot december 2012 was ik secreatris van het ACS. Thans verleen ik hand - en spandiensten voor de organisatie.